Aanbod

Waarom zou ik kiezen voor Ine Hermans, Mediator & Scheidingsspecialist

 • Van het begin tot het einde van de scheiding, geef ik jou en je (ex-)partner structuur en duidelijkheid over jullie opties.
 • Door jou en je (ex-)partner goed te informeren over jullie opties, zijn jullie samen in staat om te komen tot afspraken waar jullie allebei achter staan.
 • Er is voldoende ruimte voor alle gevoelens die er spelen bij jou en je (ex-)partner. Tegelijkertijd worden de beoogde resultaten niet uit het oog verloren. 
 • Je kunt mij het beste zien als een neutrale en onpartijdige derde. Ik begeleid jullie zodat jullie samen tot de best mogelijke en duurzame oplossingen komen.
 • Je krijgt mijn hulp als onpartijdige derde, ik ben er voor jullie allebei.
 • Mijn dienstverlening is een stuk goedkoper dan het inschakelen van twee advocaten. 
 • Je kunt je vrij voelen om alles te zeggen. Alles wat tussen ons gedeeld wordt is vertrouwelijk van aard, zowel tijdens als na de mediation. 
 • Je mag altijd terugkomen op wat je eerder hebt gezegd. Je wordt pas gehouden aan je afspraken zodra ze op papier staan en jullie handtekening er onder staat. 
 • Je kunt op elk moment de mediation eindigen, je deelname is vrijwillig.

Waarom werkt mijn werkwijze zo goed?

 • Ik combineer een gestructureerde procesmatige en gezamenlijke aanpak en houd aandacht voor alle gevoelens die er spelen. 
 • Mijn aanpak is persoonlijk en op maat. Het gaat immers om jullie en jullie unieke situatie. En hoe jullie als partners op een respectvolle manier kunnen scheiden en (indien van toepassing) samen door kunnen gaan als liefdevolle ouders. 
 • Ik werk samen met het netwerk Scheidingswijze(n). Dit is een netwerk met ervaren scheidingsspecialisten en kennisdragers (financieel, fiscaal, juridisch, etc.). Dit netwerk kan ik altijd raadplegen voor inhoudelijk advies voor jullie unieke situatie.
 • Mijn naam vind je in het MfN register, hét Nederlandse kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Ik voldoe aan bepaalde kwaliteitseisen en werk onder vastgestelde condities.

Wat verwacht ik van jou?

 • Jullie hebben gekozen voor mediation omdat jullie voornemens om tot gezamenlijke afspraken te komen. Ik verwacht dan ook dat jij en je (ex-)partner je inspannen om samen tot de best mogelijke oplossing te komen. Ik begeleid geen eenzijdige (vecht-)scheidingen. 
 • Ik verwacht dat we respectvol met elkaar om gaan, naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten. En zoals gezegd mag je hier alles zeggen, is er ruimte voor discussie en emotie, zolang het maar op een respectvolle wijze gebeurd.

Het scheidingsproces

Als jij en je partner hebben besloten dat jullie willen scheiden, dan komt er ontzettend veel op jullie af en er moet heel veel geregeld worden. Ik begeleid jullie door dit proces en laat alle onderdelen van de scheiding aan de orde komen. Zo kunnen jullie samen komen tot de best mogelijke en toekomstgerichte oplossing voor de vraagstukken rondom jullie scheiding. Hoe gaat dit in zijn werk?

Proces scheiden
 1. De kennismaking vindt via de telefoon, persoonlijk of Zoom plaats, duurt maximaal 45 minuten en is gratis. Inhoudelijke zaken worden dan nog niet besproken. Ik leg jullie uit wat mediation in houdt, wat jullie van mij kunnen verwachten, wat de vervolgstappen zijn en welke kosten ermee gemoeid zijn. Doelstelling van de kennismaking is ontdekken of er een klik is tussen jullie en mij en bepalen of we met elkaar verder willen. Indien er een klik is en we besluiten dat ik jullie ga begeleiden, dan maken we meteen een afspraak voor de intake en een aantal vervolgafspraken. 
 2. Ik stuur jullie voorafgaand aan de intake alvast het intake formulier, de privacyverklaring, gedragsregels en de mediationovereenkomst toe. Tijdens deze afspraak gaan we in op jullie situatie en stippen we globaal de scheidingsthema’s en vraagstukken rondom jullie scheiding aan. Daarnaast maken we een aantal tussentijdse afspraken van hoe we tijdens het hele scheidingsproces omgaan met bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld jullie onderlinge communicatie en hoe jullie de kinderen gaan vertellen over de scheiding. Dit is niet gemakkelijk en het is erg belangrijk dat het goed gebeurd. En ik kan jullie hierbij helpen. 
 3. In de daaropvolgende afspraken behandelen we achtereenvolgens de relevante onderwerpen rondom jullie scheiding: 
  – afspraken over omgang, gezag, opvoeding en kosten van de kinderen: nu en de verwachtingen voor de toekomst.
  – verdelen van eigendom, vermogen en andere financiële zaken zoals huis en hypotheek, verzekeringen, bedrijf, bankrekeningen en schulden.
  – afspraken over eventuele partneralimentatie.
  – de gevolgen van de scheiding voor de pensioenen.
  Jullie bepalen zelf de volgorde waarop de thema’s aan bod komen, maar de meesten starten met de afspraken over de kinderen of de woonoplossing.
 4. Alle afspraken leg ik vast in het convenant. De afspraken over de kinderen leg ik vast in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een bijlage van het convenant. Nadat jullie deze documenten beiden hebben ondertekend, zijn de gemaakte afspraken bindend.
 5. Ik stel een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiden op. Dit dien ik met behulp van een advocaat in bij de rechtbank. De ontbinding van het geregistreerd partnerschap loopt ook via de rechtbank. Hiervoor is een verklaring van de notaris of advocaat nodig. De rechter vind het bij beëindiging van huwelijk of geregistreerd partnerschap ook van belang, de mening van de eventuele kinderen mee te nemen in de uiteindelijke beslissingen over bijvoorbeeld het hoofdverblijf of de omgangsregeling. Dit geldt alleen voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. De rechter is degene die uiteindelijk alle belangen afweegt en een besluit neemt.
 6. Zodra de rechter een besluit heeft genomen en de uitspraak heeft gedaan over de scheiding, ontvangen jullie de echtscheidingsbeschikking
 7. Deze echtscheidingsbeschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk  is gesloten. Het huwelijk is daadwerkelijk ontbonden op de datum van de inschrijving.

“Ik help scheidende partners
zodat ze zelf in staat zijn om te komen tot 
de best mogelijke en toekomstgerichte oplossingen
voor hun vraagstukken rondom hun scheiding.”

Mijn aanbod

Uit elkaar

Uit elkaar gaan na een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen brengt een onzekere tijd met zich mee. Afspraken maken over jullie toekomst en die van de minderjarige kinderen in de vorm van een convenant en ouderschapsplan, de juridisch afwikkeling, het verdelen van gezamenlijke eigendommen zoals een koopwoning, alimentatieberekening, enzovoort. Ik kan jullie hierin begeleiden. Het uurtarief voor mediation gesprekken en alle bijbehorende werkzaamheden is €135,- per uur exclusief 21% BTW (tarief 2022). Ik beperk de kosten zo veel mogelijk voor jullie. Zo breng ik bijvoorbeeld geen kantoor- en reiskosten in rekening. En jullie kunnen mij kosteloos bellen. Het is ook mogelijk een pakketprijs af te spreken.

Abonnementen

Zodra de rust een beetje is teruggekeerd en de mediation is afgerond, kunnen er nog allerhande vragen komen. Daarom kun je na afloop van de mediation bij mij een halfjaar- of een jaarabonnement afsluiten. Met dit abonnement heb je gedurende de abonnementsduur elke maand recht op 2 uur advies / nazorg. Ik hou in mijn planning rekening met die 2 uur per maand, dus dan hoef je niet te wachten tot je aan de beurt bent. Bovendien zijn de kosten van het abonnement lager dan mijn standaarduurtarief. Halfjaarabonnement: €1.134* (normale prijs o.b.v. gedurende een half jaar elke maand 2 uur advies: €1.620*). Jaarabonnement: €1.944* (normale prijs o.b.v. gedurende een jaar elke maand 2 uur advies: €3.240*).
*Prijzen exclusief 21% BTW, tarieven 2022.

Aanpassen ouderschapsplan of convenant

Zijn jullie al een tijdje gescheiden maar ontstaan er vaak discussies of zijn jullie het niet eens over de gemaakte afspraken in een ouderschapsplan of convenant? Ik ga met jullie in gesprek om de onderlinge communicatie te verbeteren en daar waar nodig een herziene versie van een convenant of ouderschapsplan te schrijven. In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de mogelijkheden en kosten hiervan.

Alimentatie

Willen jullie een alimentatieberekening, of een herberekening van een bestaande alimentatieregeling laten maken? Ook hiervoor kunnen jullie bij mij terecht. Per e-mail of telefonisch bespreken we de mogelijkheden en kosten hiervan.

Onderhoud

Ook wanneer je uit elkaar bent, is het van belang om als ouders goed contact te onderhouden en om actuele en heldere afspraken te hebben. Daarom bied ik jullie aan om elke 1, 2 of 3 jaar met mij in gesprek gaan over de onderlinge communicatie, het ouderschapsplan, convenant of de alimentatieberekening. Dit helpt om moeilijke discussies en escalaties te voorkomen. Mochten jullie hierin geïnteresseerd zijn, dan kunnen we de mogelijkheden telefonisch of per mail bespreken.