Do what you love

Over Ine

Ik ben drs. Ine Hermans en ik woon in Teteringen, vlakbij het bourgondische Breda. 


Voor de oprichting van mijn eigen bedrijf, heb ik jarenlang met veel plezier bij het waterschap gewerkt en was ik deelnemer en projectleider van organisatie-ontwikkeltrajecten. Daarnaast vervulde ik de rol van adviseur leren en ontwikkelen. Wat ik boeiend vond aan deze functies was dat ik had te maken met zowel de zakelijke (financiën, processen, structuren) als de persoonlijke kant (menselijk gedrag, weerstand, motivatie, ontwikkeling) van de projecten.

Menselijk gedrag en persoonlijke ontwikkeling hebben me altijd geïnteresseerd en de masteropleiding Management of Culture and Change heeft me extra handvatten gegeven om mijn werk succesvol te kunnen doen. Maar wat ik miste was dat ik mensen direct hielp, niet in het belang van de organisatie maar in hun eigen belang en in het belang van hun naasten. In mijn privé-leven doe ik dat van nature door naar vrienden en geliefden oordeelvrij te luisteren en hun verder te helpen met hun vraagstukken.


Ik ben vervolgens gaan onderzoeken hoe ik hier mijn werk van zou kunnen maken. En zo kwam ik uit bij mediation en scheidingsbemiddeling. Met mijn kennis van en ervaring met menselijke gedrag en mijn gestructureerde en resultaatgerichte aanpak kan ik mensen perfect helpen zodat ze snel weer duidelijkheid, rust en zekerheid gaan ervaren tijdens en na hun scheiding. Ik heb de opleiding voor Registermediator en de opleiding Familiemediation succesvol afgerond.  En toen wist ik het zeker: “Ik zeg mijn baan op en ga aan de slag als mediator en scheidingsbemiddelaar.”


Ik richtte ‘Ine Hermans, Mediator & Scheidingsspecialist’ op en werk samen met Scheidingswijze[n]. In dit netwerk zitten enthousiaste mensen die hun kennis en ervaring graag willen delen. Daarnaast heb ik mijn eigen netwerk uitgebreid met specialisten die jullie en mij kunnen helpen bij financieel, fiscaal of anderszins complexe scheidingen. Dus voor heel jullie scheiding kunnen jullie rekenen op mijn ondersteuning en dat van mijn netwerk. 

“Ik help scheidende partners
zodat ze zelf in staat zijn om te komen tot 
de best mogelijke en toekomstgerichte oplossingen voor hun vraagstukken rondom hun scheiding.”

Inmiddels help ik elke dag met volle inzet en veel passie scheidende mensen. Dit is wat ik het liefste doe, want ik merk dat mensen met mijn hulp weer in staat zijn om een nieuwe start te maken zonder hun partner. Zodat ze weer rust, zekerheid en zelfvertrouwen gaan ervaren. En dat geeft me veel voldoening!

Ik ben als gespecialiseerd Familie- en Scheidingsmediator toegevoegd aan het door de Rechtspraak erkende kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dit is een beschermde titel. 

Daarnaast heb ik me aangesloten bij Scheidingswijze[n]. In dit netwerk zijn de krachten, kennis en kunde van diverse specialisten uit de regio gebundeld. Samen ondersteunen we jou om het complete proces van uit elkaar gaan zo spoedig en makkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verder ben ik lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor professionals in mediation. 

Waar sta ik voor?

Weloverwogen

In de medische wereld wordt de term ‘Informed consent’ gehanteerd. Dit is een Engelstalige term en betekent letterlijk “geïnformeerde, weloverwogen toestemming”. Informed consent is geen doel op zich zelf, maar een middel tot zelfbescherming en waarborging van het recht op autonomie. Dat is ook wat ik wil voor jou. Daarom begeleid ik jullie zo, zodat jij en je (ex-)partner zelf èn samen tot de best mogelijke oplossingen voor jullie kwesties rondom jullie scheiding kunnen komen. Je neemt zelf de beslissingen en geeft zelf toestemming voor elke vervolgstap. Dit kun je alleen doen nadat ik jullie goed en volledig heb geïnformeerd over jullie situatie en opties, risico’s en voor- en nadelen, de gevolgen van beslissingen en eventuele alternatieven. Op grond van deze informatie kun je kiezen wat je vervolgstappen zijn.  Weloverwogen dus. Ik geef geen inhoudelijke adviezen, maar informeer jou en je (ex-)partner voor zover ik daarover zelf kennis heb. En ik verwijs door naar inhoudelijke experts in mijn netwerk (of naar het netwerk van de klanten) indien ik de kennis ontbeer. Ik adviseer altijd om opties en beslissingen te laten controleren door een financieel, juridisch, fiscaal of andersoortige adviseur.

In verbinding

Alles wat ik doe, doe ik in verbinding. Ik probeer jou te leren kennen, je context te snappen zodat ik jouw daden begrijp en/of respecteer en jouw belangen en behoeften leer kennen. Ik wil het vertrouwen van jou winnen, zodat je open en eerlijk tegen me durft te zijn. En je vrij voelt om alles te zeggen. Gedurende het mediationproces doe ik er dan ook alles aan om een veilige omgeving te creëren en te behouden. En diezelfde inspanning verwacht ik ook van jou en je (ex-)partner. Er is zeker ruimte voor discussie en emotie, zolang het maar op een respectvolle wijze gebeurd, we naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten.

Bovendien hebben zowel jij, je (ex-) partner als ik geheimhoudingsplicht. Zowel tijdens als na afloop van het mediationproces. Ook dit draagt bij aan openheid en veiligheid gedurende de mediation. En dat zorgt weer voor verbinding tussen jullie en met mij.

Waardevrij

Voor jou en je (ex-)partner ben ik een neutrale en onpartijdige procesbegeleider. Ik ken jullie niet op het moment dat jullie mij benaderen. Ik heb geen belangen bij jou en/of je (ex-)partner of de oplossing die jullie gaan bedenken. Ik zie het als mijn taak jullie te informeren over jullie situatie en opties, maar ik geef geen inhoudelijke adviezen. Ik ben neutraal in de zin dat ik misschien wel een mening of een oordeel heb over jullie kwesties, maar mijn mening of oordeel doet er niet toe. Ik ben waardevrij. Het gaat om de inzichten, behoeften en oplossingen van jou en je (ex-)partner. Niet om die van mij.

Daadkracht

Ik laat het mediationproces niet langer doorlopen dan nodig is. Je kiest vrijwillig voor mediation en je bent op elk moment gerechtigd om de mediation te beëindigen. Dat geldt ook voor mij. Ik zet me volledig in om jullie te begeleiden tot een gedragen oplossing te komen. Maar als ik vind dat mediation niet meer de juiste methode voor jullie kwestie is of als als ik vind dat ik mijn rol niet meer goed kan vervullen, dan kan ook ik ermee stoppen. De ‘best mogelijke oplossing’ is namelijk soms het voortijdig beëindigen van de mediation.

En ik verwacht ook die daadkracht van jou en je (ex-)partner: ik reken op jullie inzet om tot de best mogelijke oplossing te komen. Dat is namelijk niet vrijblijvend en vergt inspanning van ons allemaal. 

Ook belangrijk: je wordt niet vastgepind op wat je eerder in het mediationproces hebben gezegd, je mag ten alle tijden terugkomen op je woorden. Tot het einde van de mediation is aangebroken en er overeenstemming wordt bereikt. Dan worden de afspraken schriftelijk vastgelegd en door jullie ondertekend. Ook dat vergt lef en daadkracht. Want op dat moment zijn de afspraken namelijk bindend.